Missa Pro Vivis

Missa Pro Vivis: Deze CD bevat uitsluitend muziek van Alain De Ley, huiscomponist en oud-zanger van Polyfoon, en is opgebouwd rond zijn Mis voor de Levenden, de Missa Pro Vivis. De CD kwam tot stand in samenwerking met het Koriolis Kamerkoor, Sarah Bettens, het Antwerps Kathedraalkoor en het knapenkoor In Dulci Jubilo.

Tracks:

Recordare – DE LEY

Missa Pro Vivis – Kyrie – DE LEY

Missa Pro Vivis – Gloria – DE LEY

God be in my head – DE LEY

Carmen 101 – DE LEY

Missa Pro Vivis – Sanctus – DE LEY

Ecce beatam lucem – DE LEY

De zeven laatste woorden – DE LEY

Missa L’homme Armé- Sanctus – DE LEY

Missa Pro Vivis – Agnus Dei – DE LEY

L’Infinito – DE LEY

Liquid Waltz – DE LEY

Sicut erat in principio – DE LEY